Przeskocz do treści

Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim

W styczniu 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie po raz drugi rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz zwiększenie szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane są dwa programy skierowane do w/w grup docelowych: Indywidualny program Usamodzielnienia dla wychowanków oraz program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniają one zajęcia edukacyjne mające na celu podniesienie umiejętności beneficjentów (język angielski, informatyka, kurs gospodarowania budżetem domowym, kurs prowadzenia i zarządzania własną firmą, kurs I pomocy przedmedycznej). Osoby biorące udział w projekcie mogą również skorzystać z porad prawnika oraz konsultacji z doradcą ds. zatrudnienia. Ponadto wychowankowie będą mogli dodatkowo otrzymać dofinansowanie kosztów nauki oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (mieszkanie chronione). Zaś osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz wezmą udział w turnusach rehabilitacyjnych i zajęciach usprawniających (masaże, ćwiczenia fizyczne).

Ważnym elementem mającym na celu integrację oraz nabycie umiejętności organizowania wolnego czasu są trzydniowe wyjazdy integracyjne, które odbędą się w miesiącu czerwcu i wrześniu oraz dwa pikniki. Wszystkim uczestnikom proponujemy również skorzystać z zajęć psychoruchowych zorganizowanych na kręgielni, siłowni i basenie oraz polecamy aktywne spacery z kijkami nordic walking.

"Żeby było ciepło, a nie zimno.

Żeby ktoś nie zgasił światła,

Żeby dotknąć niedotkniętych chwil,

Żeby widzieć przyszłość, przeszłość?

W Boże Narodzenie, życzę Ci."

Marek Zięba

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego roku życzymy naszym Klientom wielu Bożych błogosławieństw na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego.

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło wspomnianego już światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a nowy rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Życzą pracownicy oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż dnia 19 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim".

Wspomniany projekt realizowany jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII:

Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Podziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Biurze Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, Wejherowo
Tel: 58 672 40 63, wew. 23.

W dniu 20 listopada 2009 roku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie wprowadziła zarządzenie Nr 18/2009 i Zarządzenie Nr 19/2009 określające zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. W celu zapoznania się z tymi zarządzeniami przez osoby zainteresowane ich treść umieszczono w dziale "Pliki do pobrania".

Fundacja "Uśmiech Dziecka" w Wejherowie realizuje projekt pt. "Podarujmy dzieciom uśmiech" polegający na świadczeniu bezpłatnej, wszechstronnej pomocy rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży. Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się w dniach 13-14 października 2009 roku w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Wejherowie, ul. Chopina 15.

Skip to content