Przeskocz do treści

W dniu 24 kwietnia 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące rozpoczęcie prac zespołu ds. opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. Czytaj dalej... "POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, iż rusza II edycja ogólnopolskiego konkursu "Miłość z podbitym okiem – listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie", pod honorowym patronatem marszałek sejmu RP Ewy Kopacz. Czytaj dalej... "KONKURS „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II – w obszarze A, wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, którego realizatorem jest samorząd województwa pomorskiego.

Czytaj dalej... "“Program wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A"

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Wejherowie dotyczącego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A i B dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo, z terenu powiatu wejherowskiego,  w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. Treść ogłoszenia dostępna na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Wejherowie dotyczącego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu A i B dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo, z terenu powiatu wejherowskiego, w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. i zaprasza podmioty wymienione w 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do składania ofert. Czytaj dalej... "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej"

Odrzuca się oferty złożone w wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez zarząd powiatu wejherowskiego na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przez:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "PRZYSTANEK" z siedzibą w Wejherowie, ul. Dąbrowskiego 5 m. 1;
  2. Fundację Zdrowia "ESCO", z siedzibą w Gdyni, ul. Wejherowska 3-9/6.
Skip to content