Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza konkurs dla dzieci z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu wejherowskiego pn. "Moje wakacje". Czytaj dalej... "KONKURS DLA DZIECI Z RODZIN ZASTEPCZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z TERENU POWIATU WEJHEROWSKIEGO PN „WAKACJE MOICH MARZEŃ”"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia pilotażowy program "Aktywny samorząd", kierowany do osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Czytaj dalej... "Pilotażowy program “Aktywny samorząd”"

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w ramach Działania 9.5. Czytaj dalej... "Zapraszenie na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. "Razem przeciw przemocy – edycja 2012" dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE". Wartość projektu to 61930 zł, z tego dofinansowanie ministerialne w kwocie 44160 zł, a środki własne 17770 zł.

Czytaj dalej... "Realizacja projektu pt. „Razem przeciw przemocy – edycja 2012”"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" – w obszarze A, czyli wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, którego realizatorem jest samorząd województwa pomorskiego. Czytaj dalej... "„Program wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A"

Skip to content