Przeskocz do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie rozpoczyna nabór do projektu "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt rusza w styczniu 2011 roku, w związku z czym prosimy niepełnosprawne osoby zainteresowane o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej, którą można pobrać na naszej stronie oraz dostarczenie jej do siedziby PCPR Wejherowo, pok. nr 23, II piętro lub wysłanie drogą e-mail: bpu@pcprwejherowo.pl.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowane bądź znaczne;

– wiek od 20 do 50 lat;

– osoby pozostające bez zatrudnienia;

– nie dotyczy osób, które brały udział w projekcie w roku 2009 i 2010.

Ankieta rekrutacyjna dot. projektu na 2011 rok.

Dnia 10 czerwca 2010 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie nt. "Konferencji Grupy Rodzinnej". Przeprowadził je prezes Fundacji "Nadzieja dla Rodzin" Jarosław Przeperski. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z nowatorską metodą pracy z rodziną biologiczną.

"Konferencja grupy rodzinnej" jest spotkaniem, w którym uczestniczy jak największa liczba członków rodziny. Rodzina spotyka się, by we własnym gronie podjąć próbę rozwiązania problemu. Głównym celem konferencji inicjatywy jest stworzenie planu, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu. Organizacja spotkania jest wspierana przez osobę koordynatora, która nie jest powiązana z rodziną zawodowo i prywatnie. Osoba ta pozostaje w kontakcie z rodziną w celu ustalenia, kto zostanie zaproszony na spotkanie, gdzie i kiedy się ono odbędzie oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pojawiające się wśród członków rodziny pytania. Konferencja grupy rodzinnej jest szansą, by rodzina podstawowa, wspierana przez bliskich, mogła spróbować stworzyć plan pozwalający na rozwiązanie trudności.

W szkoleniu uczestniczyli starosta wejherowski Józef Reszke, wicestarosta Grzegorz Gaszta, sędziowie Sądu Rodzinnego z przewodniczącym Wydziału Rodzinnego Wojciechem Bądź na czele, dyrektorzy i kierownicy miejskich oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej powiatu wejherowskiego, radni Rady Powiatu Wejherowskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo", pracownicy PCPR, rodziny zastępcze oraz pogotowia rodzinne.

Marek Chełmiński, który wraz z żoną prowadzi pogotowie rodzinne, podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami ze współpracy z rodzinami biologicznymi. Niezwykłe wrażenie na uczestnikach zrobiło wystąpienie młodego małżeństwa, którym sąd rodzinny ograniczył prawa rodzicielskie poprzez umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej, a którzy w sposób bardzo przejmujący opowiedzieli uczestnikom spotkania o swojej drodze do odzyskania dzieci.

Relacja z konferencji rodzinnej w TTM – http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2010-06-11,06

Dnia 25 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A.

Zarząd powiatu wejherowskiego w roku 2008 przekazał PCPR budynek przy ul. Sobieskiego 279A, dotychczas użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, gdzie przez wiele lat mieścił się internat dla chłopców. Remont obiektu przebiegał w 3 etapach od 2008 do 2010 roku:

  • etap I – modernizacja I piętra i prawej części piwnicy;
  • etap II – modernizacja II piętra, poddasza i lewej części piwnicy;
  • etap III – budowa drogi dojazdowej od ulicy Sobieskiego oraz parkingów, budowa oświetlenia zewnętrznego, zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku.

Całość prac zakończono w czerwcu 2010 r. Koszt całkowity przeprowadzonego remontu w 3 etapach wyniósł 2 606 013 zł, w tym pozyskano 120 000 zł  dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na budowę windy dla niepełnosprawnych. Środki na realizację tego zadania zapewnił powiat wejherowski, który jest organem prowadzącym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Należy podkreślić, że budynek jest całkowicie dostosowany do obsługi klientów niepełnosprawnych.

W uroczystym otwarciu wzięli udział najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gmin: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Wiesław Szczygieł, Pełnomocnik Marszałka ds. osób niepełnosprawnych Krystyna Pajura, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Krystyna Dominiczak, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Maciej Łukowicz, Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, Wójt Gminy Choczewo Jacek Michałowski, Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, Zastępca Prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, Zastępca Burmistrza Rumi Jan Domański, Genowefa Małyszko wieloletnia dyrektor PCPR, Wicestarosta Wejherowski Grzegorz Gaszta, Przewodniczący Wydziału Rodzinnego  Sądu Rejonowego Sędzia Wojciech Bądz, Proboszcz Parafii pw. Św. Leona Wielkiego ks. Kanonik Marian Dettlaff, Radni Rady Powiatu Wejherowskiego, Urzędnicy Starostwa Powiatowego, Szefowie: Powiatowych Służb Sanitarnych, Policji oraz Straży Pożarnej, Dyrektorzy: jednostek organizacyjnych powiatu, Dyrektorzy i Kierownicy MPOS i GOPS, Przedstawiciele Wykonawców oraz Inspektorzy nadzoru, Dyrektorzy i kierownicy niepublicznych jednostek pomocy i warsztatów terapii zajęciowej, Pracownicy PCPR.

Uroczystość przebiegała pod hasłem "Wdzięczność jest pamięcią serca". Podczas uroczystości gościom wręczono "Anioły Wdzięczności".

Relacja z uroczystości w TTM
http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2010-06-28,03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom powiatu wejherowskiego, którzy solidarnie i bezinteresownie włączyli się w organizowaną przez PCPR zbiórkę pomocy dla powodzian z województwa świętokrzyskiego.

W zbiórce czynnie uczestniczyły osoby prywatne, Polski Czerwony Krzyż oddział Wejherowo, Hufiec ZHP im. Partyzantów Kaszubskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie i w Rumi oraz Gminne Ośrodki z Linii, Luzina i Łęczyc.

Dzięki Państwa zaangażowaniu przekazaliśmy za pośrednictwem Caritas, wypełnione pomocą rzeczową w postaci środków żywnościowych, higienicznych, napojów i odzieży 4 transporty samochodami dostawczymi.

Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna,
czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem.
Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc.
Jak dobrze, że Ty jesteś gotów,
by komuś przyjść z pomocą,
by po prostu przy nim być, gdy tego potrzebuje.
Jak dobrze, że jesteś.

Dziękujemy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że w terminie od 26.05.2010 roku do 7.06.2010 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 w siedzibie PCPR przy ul. Sobieskiego 279A można przekazać pomoc rzeczową dla powodzian w postaci takich przedmiotów jak: koce, śpiwory, środki czystości, woda mineralna, żywność sucha w zamkniętych opakowaniach (np. ryż, makarony, kasza itp.) oraz konserwy o długim okresie ważności.

Skip to content