Przeskocz do treści

W dniu 28 maja 2011 roku na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbył się IV piknik integracyjny. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo", a współorganizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

W pikniku uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi, przedstawiciele senatu i sejmu RP, władz powiatowych, instytucji i fundacji wspierających naszą działalność, a także była, długoletnia dyrektor PCPR .

Podczas pikniku utworzono aleję pn. "Drzewka wdzięczności za wspieranie rodzin i dzieci". Za szczególną działalność na rzecz rodzin oraz zaangażowania w pracach nad ważną dla rodzin i całego sytemu pomocy społecznej ustawą drzewka wdzięczności wkopali:

 1. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kierzkowska
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Keina
 3. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Edmund Wittbrodt
 4. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Iwona Guzowska
 5. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Kozak
 6. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Budnik
 7. Przedstawiciel Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke
 8. Wicestarosta Wejherowski Gabriela Lisius
 9. Dyrektor PCPR w latach 1999-2009 Genowefa Małyszko
 10. Prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jolanta Foltman
 11. Prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo" Roman Górecki oraz Mirosław Chrapkowski
 12. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Powiatu Wejherowskiego
 13. Przedstawiciel TTM CHOPIN
 14. Przedstawiciele Fundacji "Pan Władek"
 15. Przedstawiciel Fundacji "Ernst&Young"
 16. Przedstawiciel Banku Żywności w Słupsku

Uczestnikom pikniku zapewniono wiele atrakcji: występy taneczne i muzyczne, liczne konkursy i zabawy oraz przejazdy na motocyklach.

Udział w pikniku przedstawicieli różnych środowisk i opcji politycznych był dowodem na to, że sprawy rodziny są ponad podziałami i integrują społeczeństwo.

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych z terenu powiatu wejherowskiego oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania.

Oferty na realizację wyżej wymienione zadanie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2011 r. do godziny 15:00 (z adnotacją "konkurs 1 lipiec 2011- 31 grudzień 2014"), w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Treść ogłoszenia umieszczona jest na stronie http://www.bip.powiat.wejherowo.pl

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2011 roku Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wejherowie zaprzestaje swojej działalności. Sprawy związane z przysposobieniem dziecka oraz szkoleniami na kandydatów na rodziny adopcyjne prowadzi dla powiatu wejherowskiego Fundacja "Dla Rodziny", zlokalizowana w Gdańsku ul. Myśliwskie Wzgórze 18/2, tel./fax. 58 511 03 75, tel. kom. 663 134 111 bądź inne Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze na terenie woj. pomorskiego.

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych zarząd powiatu wejherowskiego dnia 26 maja 2011 r. uchwałą Nr IV/63/2011 odrzucił ofertę, złożoną w wyniku otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez STOWARZYSZENIE "AZYMUT" z siedzibą w Straszynie, ul. Spokojna 8.

Konkurs dotyczył zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego, pozbawionych opieki rodziców biologicznych, a także udzielenia dotacji na dofinansowanie tego zadania w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014 r.

W dniach 21-22 maja 2011 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się 16-godzinne warsztaty nt. "Zaburzenia więzi u dzieci z FASD". W zajęciach udział wzięło 20 rodzin zastępczych z terenu powiatu. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Kałamajska-Liszcz z toruńskiej firmy AKSJOMAT, która wraz z mężem również tworzy rodzinę adopcyjną i zastępczą dla czworga dzieci z zespołem FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym.

Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się, jak pracować w zakresie rehabilitacji z dziećmi z uszkodzeniami mózgu oraz płodowym zespołem alkoholowym, a także  pozyskiwali praktyczne informacje dotyczące pomocy dzieciom z zaburzeniem więzi. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania faktycznych zachowań dzieci z FAS oraz ich możliwości poprzez różne ćwiczenia praktyczne i scenki.

Warsztaty niewątpliwie okazały się potrzebne i wzbogaciły wiedzę rodzin zastępczych z zakresu zaburzenia więzi u dzieci oraz płodowego zespołu alkoholowego.

Skip to content