Przeskocz do treści

W dniu 31.08.2011 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie z laureatami konkursu plastycznego "Moje wakacje".

Komisja konkursowa nagrodziła prace następujących osób:

– Patryk Szreder – 13 lat,

– Jakub Grota – 12 lat,

– Aleksandra Jakubowska – 11 lat,

– Adam Wiśniewski – 11 lat,

– Mateusz Wiśniewski – 10 lat

– Maciej Matuszczak – 7 lat

Zdaniem komisji prace przesłane na konkurs były bardzo ciekawe, kolorowe,  wykonane starannie i z dużym zaangażowaniem. Dzieci wykazały się niezwykłą inwencją i ciekawymi pomysłami. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Serdeczne wyrazy podziękowania dla Stowarzyszenia "Przyjaciół Rodziny" w Wejherowie oraz państwa Doroty i Łukasza Taszek z Wejherowa za ufundowanie nagród w konkursie.

Wyniki otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr IV/84/11 zarząd powiatu wejherowskiego z 4 sierpnia 2011 r. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w powiecie wejherowskim w 2011 roku. Treść ogłoszenia tutaj.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie prowadzi kolejny nabór na 2012 r. osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie unijnym POKL pn. "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem naboru jest utworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym i depresją. Czytaj dalej... "OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU EFS"

PCPR informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 8 do 29 sierpnia 2011 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu "Komputer dla Homera 2010".

Wnioski należy składać do Oddziałów PFRON, właściwych dla miejsca zamieszkania. Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu, dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

Zarząd powiatu wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w powiecie wejherowskim w okresie od 5 września 2011 r. do 20 grudnia 2011 r. w formie powierzenia oraz udzielenia dotacji na realizację tego zadania.

Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2011 r. do godziny 15:00, w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl

Ministerstwo pracy i polityki społecznej podzieliło środki finansowe na program osłonowy pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie". Poniżej znajduje się lista dofinansowanych jednostek. Czytaj dalej... "Rozstrzygnięcie Konkursu na Program Osłonowy Pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Skip to content