Przeskocz do treści

BEATA ŚWIĄTEK – ŁASOWSKA – DORADCA ZAWODOWY

Ukończyła Studia w zakresie doradztwa zawodowego na Wydziale Społeczno - Ekonomicznym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z młodzieżą  w Zespole Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Lęborku,  w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych
w Lęborku,  Gimnazjum nr 2 w Lęborku oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Luzinie. Ponadto pracowała z osobami bezrobotnymi z Gminy   Czarna Dąbrówka. Współpracuje z Agencją Szkolenia i Promocji kadr „Supra” w Lęborku.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY :

- nabycie umiejętności trafnego poznawania siebie,

- nabycie umiejętności rozumienia siebie i innych,

- podnoszenie własnej samooceny,

- rozwijanie umiejętności lepszego wykorzystania własnych możliwości,

- nabycie umiejętności podejmowania trafnej decyzji zawodowej i szkolnej,

- dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wyboru szkoły i zawodu.

Jako doradca zawodowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie udziela wsparcia indywidualnego dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz dorosłych. Organizuje również warsztaty dla młodzieży i dorosłych dotyczące wyboru lub zmiany dotychczasowej drogi życiowej.

PRZYJMUJE:

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr tel. 790 250 878) oraz za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej PCPR Wejherowo.

Skip to content