Przeskocz do treści

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Plakat "Mój pierwszy krok w wolontariat"

"Wolontariuszem może być każdy.
Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka.
Każdy z nas  pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia
poczucia spełnienia szczęścia"
Janina Ochojska

Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem to zapraszamy!!!

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

  • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
  • organizowaniu dzieciom czasu wolnego
  • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

  • pomoc innym
  • podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych
  • nawiązanie nowych kontaktów
  • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu
  • zdobywanie doświadczenia w  pracy z dziećmi i młodzieżą

Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho - fizycznych.
Wolontariuszem nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba taka nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).
Jeśli stwierdzisz, że chcesz zostać wolontariuszem to wypełnij formularz i złóż go w PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A. wraz z następującą dokumentacją:

- zaświadczeniem o stanie zdrowie umożliwiającym zapewnienie wsparcia,
- dokumentacją potwierdzającą posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
- dowodem osobistym (do wglądu).

Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.

Następnie czekaj na kontakt i rozmowę wstępną z opiekunem wolontariatu, który pozwoli dopasować Twoje zasoby do aktualnych potrzeb dzieci, rodzin lub instytucji. Może zdarzyć się, że opiekun wolontariatu poprosi Cię o potwierdzenie Twoich kwalifikacji i umiejętności stosownymi dokumentami.

Skip to content