Przeskocz do treści

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPARCIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W POWIECIE WEJHEROWSKIM” 2011 r.

Dnia 15 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie uroczyście zakończyło projekt "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji  uczestniczyli niepełnosprawni beneficjenci objęci Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, wychowankowie biorący udział w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, rodziny zastępcze, jak i również rodziny z ograniczonymi prawami rodzicielskimi. Wszyscy Beneficjenci otrzymali certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz materiały promocyjne.

Konferencję uświetnił występ wychowanek z Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" filia Wejherowo.

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa, społeczna i zdrowotna osób biorących udział w projekcie. Zwiększenie szans na rynku pracy oraz wsparcie rodzin, którym ograniczono prawa rodzicielski poprzez umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Celem projektu było również wzmocnienie rodziny i przygotowanie jej do podejmowania decyzji oraz działań w sytuacjach problemowych. Spowodowanie wzrostu poczucia wartości i bezpieczeństwa rodziny oraz pomoc w wykształceniu wychowanków.

Wsparciem zostało objętych 4 wychowanków, 45 osób niepełnosprawnych oraz 9 rodzin wraz z otoczeniem.

W ramach programu prowadzone były zajęcia merytoryczne, mające na celu podniesienie kompetencji objętych nimi beneficjentów (informatyka, kurs zarządzania własną firmą, kurs języka angielskiego), a także zajęcia mające na celu poprawę samooceny i wzrost poczucia własnej wartości u beneficjentów (zajęcia psychologiczne, konsultacje z doradcą ds. zatrudnienia oraz doradcą ds. osób niepełnosprawnych). Dużym powodzeniem w tym roku cieszyły się zajęcia z wyrobu biżuterii i malarstwa.

Ważnym elementem projektu były też działania o charakterze środowiskowym, mające na celu poprawę aktywności społecznej i fizycznej, dążące do integracji środowiskowej. W tym celu został zorganizowany piknik integracyjny przeznaczony zarówno dla beneficjentów pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Istotnym elementem realizacji tego celu była wspólna aktywność osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Narzędziem integracyjnym był również 2-dniowy wyjazd do Wioski Garncarskiej w Kamionce. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach garncarskich, zdobnictwa papieru czerpanego oraz zdobnictwa wyrobów z gliny. Celem głównym wizyty w wiosce było pokazanie beneficjentom różnych możliwości założenia własnej działalności przy wykorzystaniu tradycji regionalnych i możliwości pozyskania na nią funduszy z Unii Europejskiej.

Zajęcia psychoruchowe na kręgielni, basenie, nordic-walking miały na celu wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętność organizowania aktywnego spędzania wolnego czas oraz korzystania z ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, jak również integrację ze środowiskiem mieszkańców.

Skip to content