Przeskocz do treści

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I STARSZYM

PRACOWNICY ZESPOŁU 

Beata OstrowskaKierownik ZespołuDofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnychtel. 58 672-40-63 wew. 26, beata.ostrowska@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Ewa
Tederko
InspektorAktywny Samorząd, SOWtel. 58 672-40-63 wew. 26, ewa.tederko@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Zbigniew ChuchałaStarszy specjalistaDomy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, warsztaty terapii zajęciowejtel. 58 672-40-63 wew. 26, zbigniew.chuchala@pcprwejherowo.plPokój nr 23
Mateusz RudźkoStarszy referentAktywny Samorząd, SOW, Program wyrównywania różnic między regionamitel. 58 672-40-63 wew. 44, mateusz.rudzko@pcprwejherowo.plPokój nr 25
Lucyna BłaszkowskaPracownik socjalnyDofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnychtel. 58 672-40-63 wew. 15, lucyna.blaszkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Ewa RojewskaInspektorDofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do sprzętu rehabilitacyjnegotel. 58 672-40-63 wew. 15, ewa.rojewska@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Anna Czajkowska- SiedliskaStarszy referentDofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznychtel. 58 672-40-63 wew. 15, anna.czajkowska@pcprwejherowo.plPokój nr 24
Kamila ŻuchlińskaStarszy referentAktywny Samorząd, SOW, Opieka wytchnieniowatel. 58 672-40-63 wew. 44, kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.plPokój nr 25

Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON:SOW

Zachęcamy do składania za pośrednictwem  Systemu SOW wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (https://sow.pfron.org.pl/). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.ZADANIA ZESPOŁU

1. W zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych do zadań Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym należy:

 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i możliwości udzielenia wsparcia w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Centrum,
 • obsługa  administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacja Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

2. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • finansowanie i nadzór warsztatów terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
  i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków  pomocniczych,
 • obsługa programów celowych PFRON.

3. W  zakresie opracowania i przedstawiania planów zadań oraz informacji o prowadzonej  działalności:

 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
 • prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień  zawartych z zarządem powiatu wejherowskiego,
 • stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowym Programie Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 • kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ważne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych:

Infolinia PFRON – 801 233 554 (numer jest bezpłatny)
Oddział PFRON w Gdańsku – (58) 350 05 00

Skip to content