Przeskocz do treści

ZASADY USTALENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ŚDS

Zasady ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS

Osoba przyjęta do ŚDS zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności miesięcznej za usługi świadczone w ŚDS w wysokości 5%  kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

Nie jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 300% odpowiedniego kryterium dochodowego osoby gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Wejherowskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Skip to content