Przeskocz do treści

POSIEDZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA POWIATOWYCH I MIEJSKICH OŚRODKÓW POMOCY RODZINIE “CENTRUM” – PCPR WEJHEROWO 15.03.2017

W dniu 15.03.2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk pracowników pomocy społecznej, podnoszenie poziomu funkcjonowania powiatowych centrów pomocy rodzinie
i miejskich ośrodków pomocy rodzinie oraz doskonalenie merytoryczne kadry tych jednostek, a także opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki społecznej.

Członków Zarządu Stowarzyszenia powitał Pan Jacek Thiel – etatowy członek zarządu powiatu wejherowskiego.

Zarząd Stowarzyszenia podsumował swoją działalność statutową za rok 2016
i przyjął założenia na bieżący rok, a w szczególności plany organizacji XI
i XII Forum w Zakopanem i Koszalinie.

Przy okazji pobytu w Wejherowie uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną i bazą lokalową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie. Ponadto otrzymali materiały promocyjne Powiatu Wejherowskiego oraz Miasta Wejherowa.

Skip to content