Przeskocz do treści

„POWIAT WEJHEROWSKI BEZ PRZEMOCY”

W dniu 21.09.2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbyła się powiatowa konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, które w imieniu Powiatu wejherowskiego realizuje program współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Razem przeciw przemocy”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Wejherowskiego w osobach : Starosty Pani Gabrieli Lisius, Etatowych Członków Zarządu Pana Jacka Thiela i Pana Wojciecha Rybakowskiego, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, dyrektorzy placówek oświatowych  prowadzonych przez Powiat Wejherowski, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej,  zespołów interdyscyplinarnych oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu powiatu, kuratorzy zawodowi, psychologowie i pedagodzy szkół, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i funkcjonariusze Policji. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych.

Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius  w czasie  swojego wystąpienia zwróciła uwagę na skalę problemu przemocy w rodzinie w powiecie wejherowskim,  konieczność doskonalenia wzajemnej współpracy w tym zakresie między wszystkimi instytucjami działających na rzecz rodzin i dzieci  oraz na potrzebę  dalszych   działań profilaktycznych w celu ograniczania przemocy.

Uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr. Macieja Dębskiego, pt. „Równość się opłaca. Współczesne przemiany Rodziny w Polsce szansą na ograniczenie przemocy”.

Konferencja była również okazją do wymiany „dobrych praktyk” pomiędzy uczestnikami. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Pani Ewa Zarębińska - Szczodra podzieliła się doświadczeniami  na temat  - Roli Zespołu Interdyscyplinarnego w budowaniu modelu współpracy interdyscyplinarnej w gminie Wejherowo a Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Szemudzie Pani Justyna Bieszk przedstawiła dobre praktyki w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Konferencja była też okazją do przedstawienia wyników  konkursu plastycznego pt.  „Nie zamykaj oczu na przemoc”. Członkowie Kapituły konkursowej  wręczyli laureatom atrakcyjne nagrody. Konkurs zrealizowano w 3 kategoriach  „Przemoc w rodzinie”, „Przemoc rówieśnicza”, „Cyberprzemoc”. Na konkurs wpłynęły 22 prace plastyczne. Nagrodzone i wyróżnione prace posłużyły działaniom edukacyjnym i wykorzystane do opracowanie plakatów oraz  ulotek informacyjnych na temat przeciwdziałania przemocy i zostały przekazane wszystkim uczestnikom konferencji.

Skip to content