Przeskocz do treści

Program wyrównywania różnic między regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II dla wszystkich obszarów programu na rok 2014.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

1.  Obszar  A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,                                            

2.  Obszar  B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,                   

3.  Obszar  C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych                        

4.  Obszar  D - likwidacja barier transportowych,

5.  Obszar  E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

6.  Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,                                   

7.  Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.   Ponadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A p. 18  lub telefonicznie: (58) 672-40-63, wew. 30.

Skip to content