Przeskocz do treści

Program “Wyrównywania różnic między regionami III”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III". 

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane w 2016 roku następujące obszary programu:

Obszar B – likwidacja barier w  urzędach,placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – likwidacja barier transportowych. 

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.      

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.plPonadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A p.1 lub telefonicznie nr tel. (58) 672 -17-60.

Skip to content