Przeskocz do treści

PROGRAM “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”  na rok 2019. Na terenie województwa pomorskiego będą  realizowane następujące obszary programu:

Obszar  B - likwidacja barier w  urzędach (z wyłączeniem urzędów miast i gmin) placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,                                                           

Obszar  C -   tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,                      

Obszar  D -   likwidacja barier transportowych w placówkach służących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez:  organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz w warsztatach terapii zajęciowej.             

Obszar  E  -  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

Obszar G   -   finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.plPonadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A p.2   lub telefonicznie – nr tel. (58) 672-27-02  wew.19.

Skip to content