Przeskocz do treści

PROJEKT „MOGĘ WIĘCEJ”

Fundacja Grupy ERGO Hestia Intergralia prowadzi rekrutację do projektu „MOGĘ WIĘCEJ”, który ma na celu aktywizację zawodową oraz podnoszenie kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami.

Do projektu mogą zgłosić się osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia zamieszkałe w województwie pomorskim, poszukujące możliwości zdobycia kwalifikacji, rozwoju i zatrudnienia, pozostające bez zatrudnienia zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby pracujące chcące poprawić jakość zatrudnienia.

Głównym celem projektu jest kompleksowa aktywizacja, do której rodzaj działań będzie dobierany dla każdego uczestnika indywidualnie na podstawie opinii doradcy zawodowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe, pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz osobami zależnymi w trakcie szkolenia,
a także refundacja kosztów dojazdu.

Aby zgłosić się do projektu „MOGĘ WIĘCEJ”, należy przesłać informację drogą mailową na adres: projekty@integralia.pl lub skontaktować się telefonicznie z biurem 58 555 60 90. Rekrutacja trwa do 31.12.2022 roku. Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem:  https://www.integralia.pl/projekty/moge-wiecej/projekty-eu/.

Projekt organizowany jest przez Fundację Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami INTEGRALIA i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Skip to content