Przeskocz do treści

ROZMAWIANO O WYPRACOWANIU PROCEDUR ZAPEWNIENIA OPIEKI POSZPITALNEJ DLA OSÓB SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 19 lutego 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu zasad współpracy w zakresie opieki poszpitalnej osobom samotnym i niepełnosprawnym z terenu powiatu wejherowskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Iwona Romanowska – Dyr. PCPR w Wejherowie.

Prezentację nt. udarów mózgu i problemów związanych z opieką poszpitalną przedstawiła Pani dr n. med. Alicja Mączkowiak – Ordynator Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Prezentację nt. procedur opieki poszpitalnej w ramach współpracy opieki społecznej i zakładów ochrony zdrowia na terenie Gdańska przedstawił Pan Maciej Kisała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Prezentację nt. proponowanych rozwiązań współpracy Szpitala i OPS-ów w zakresie opieki poszpitalnej przedstawiła Pani Małgorzata Szymkowiak ze Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Podjęto decyzję o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie procedur zapewnienia opieki poszpitalnej na terenie powiatu wejherowskiego.
W skład zespołu weszli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego, Domów Pomocy Społecznej, Szpitala w Wejherowie.

       

             

            

           

Skip to content