Przeskocz do treści

Rozstrzygnięcie Konkursu na Program Osłonowy Pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo pracy i polityki społecznej podzieliło środki finansowe na program osłonowy pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie". Poniżej znajduje się lista dofinansowanych jednostek.

Z województwa pomorskiego do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku złożono 19  ofert przez podmioty uprawnione, z czego do MPiPS przekazano 15, a dofinansowanie otrzymało 5 jednostek samorządu terytorialnego:

1. Powiat Wejherowski: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – "Razem przeciw przemocy".

2. Urząd Miasta Gdyni: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni "Wspólnie przeciw przemocy – wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni".

3. Urząd Miejski w Tczewie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie – "PRZE(łam) (nie)MOC".

4. Gmina Somonino: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie – "Zmierz się z przemocą – tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

5. Urząd Gminy w Kościerzynie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie – "Wspólnie reagujemy na przemoc".

Skip to content