Przeskocz do treści

SPOTKANIE BADAWCZE DOTYCZĄCE DEINSTYTUCJONALIZACJI

W dniach 10 i 13.11.2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyły się spotkania dotyczące deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, które przeprowadzili realizatorzy projektu - Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach przedstawiciele WiseEuropa, Fundacji Przyjaciółka oraz Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Projekt ten jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki wykorzystaniu specjalnie opracowanego narzędzia, władze powiatów będą mogły otrzymać rzetelne dane dotyczące stanu rozwoju pieczy zastępczej na terenie danego powiatu, które pozwolą na dokonanie porównań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
w celu rozwijania rodzinnej pieczy zastępczej.

Skip to content