Przeskocz do treści

SPOTKANIE DYREKTOR PCPR Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI I PROWADZĄCYMI RDD

W dniu 05.03.2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie odbyło się spotkanie rodzin zastępczych: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka
z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Wejherowie
i pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z efektów pracy rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017, omówiono wyniki ankiet przeprowadzonych na spotkaniu
z rodzinami zastępczymi w dniu 10.10.2017r. w sprawie problemów występujących w rodzinach zastępczych i potrzeb szkoleniowych oraz sprawy dotyczące kontaktów dzieci z rodzinami biologicznymi, kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej do wniosku o alimenty, rozliczania świadczeń fakultatywnych.

Ponadto podczas spotkania odbyło się wystąpienie pracowników Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Dla Rodziny” dotyczące procedur adopcyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Skip to content