Przeskocz do treści

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWE Z DYREKTORAMI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU WEJHEROWSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2017R.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w dniu 23.03.2017 roku odbyło się doroczne spotkanie z dyrektorami placówek opiekuńczo - wychowawczych zapewniających całodobową opiekę i wychowanie dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej na mocy postanowienia Sądu.

Spotkanie miało charakter informacyjno - szkoleniowy i poruszono na nim zagadnienia związane z realizacją zadań Powiatu Wejherowskiego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2016 roku oraz omawiano wnioski
z dokonanych w roku ubiegłym kontroli w placówkach na mocy art. 38 b ustawy
o wspieraniu ro
dziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

Skip to content