Przeskocz do treści

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROGRAM „DROGOWSKAZ DO SAMODZIELNOŚCI”

W poniedziałek (5.02.2018 r.) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie podsumowujące program dla I grupy usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej pn. „Drogowskaz do Samodzielności”, podczas którego wręczono dyplomy oraz upominki. Program będzie kontynuowany i obecnie trwa rekrutacja drugiej grupy usamodzielniających się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej w wieku od 16 do 17 lat. 

Program „Drogowskaz do Samodzielności” jest realizowany od 2016 roku, a jego celem jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej do samodzielnego życia.  Obecnie ukończyło go 10 podopiecznych z pieczy rodzinnej i instytucjonalnej. W ramach programu opracowano i wydrukowano poradniki dla usamodzielniających się wychowanków oraz ich opiekunów usamodzielnienia.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, młodzi ludzie wchodzący w dorosłość skorzystali z pomocy w nabyciu umiejętności związanych z prowadzeniem samodzielnego życia, odpowiedzialności za podejmowanie decyzji, a także uczestniczyli
w warsztatach służących rozwojowi osobistemu i podniesieniu świadomości społecznej.

W ramach programu zrealizowano: szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne rozwijające kompetencje psychospołeczne młodzieży i oferujące wsparcie metodyczne dla opiekunów usamodzielnienia.

W ramach programu w 2016 r. zorganizowano:

 • Warsztaty motywacyjne,
 • Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków pn. „Prawa i obowiązki usamodzielnianych wychowanków”,
 • Warsztaty dla opiekunów usamodzielnienia wychowanków „Prawa
  i obowiązki usamodzielnianych wychowanków”,
 • Warsztaty wyjazdowe kształtujące wzrost rozwoju osobistego,
 • Warsztaty kulinarne,
 • Trening zarządzania czasem,
 • Trening zarządzania budżetem domowym,
 • Kurs pierwszej pomocy,
 • Warsztaty dbania o estetykę i porządek.

W ramach programu w 2017 r. zorganizowano:

 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej,
 • Warsztaty z aktywizacji zawodowej,
 • Warsztaty z profilaktyki uzależnień,
 • Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków pn. „Prawa i obowiązki usamodzielnianych wychowanków”,
 • Warsztaty dla opiekunów usamodzielnienia wychowanków „Prawa i obowiązki usamodzielnianych wychowanków”,
 • Wizytę studyjną w powiatowym urzędzie pracy,
 • Wizytę studyjną w miejskim ośrodku pomocy społecznej,
 • Warsztaty „Będę Rodzicem”,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Wizytę studyjną w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Program „Drogowskaz do Samodzielności” będzie kontynuowany i obecnie trwa rekrutacja drugiej grupy usamodzielniających się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej w wieku od 16 do 17 lat.  Rekrutację prowadzi Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (pok. 18 lub 23, nr tel. 58 672 40 63, wew. 23 lub 30) do dnia 23.03.2018 r.

Skip to content