Przeskocz do treści

SPOTKANIE W SPRAWIE OMÓWIENIA PROPOZYCJI POWIATOWYCH PROCEDUR UMIESZCZANIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 3.03.2017 r. w starostwie powiatowym w Wejherowie, z inicjatywy tutejszego sądu oraz PCPR, odbyło się spotkanie organizowane przez SSR Jakuba Cyrankowskiego – Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Jacka Thiela – etatowego członka zarządu powiatu wejherowskiego. Celem spotkania było utworzenie powiatowych procedur wykonywania postanowień wejherowskiego sądu w sprawach opiekuńczych oraz zabezpieczenia dobra dzieci w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia przez upoważnione instytucje powiatu wejherowskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych służb i instytucji, m.in. sędziowie Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Wejherowie SSR Katarzyna Siulkowska-Wytwer i SSR Rafał Rudnicki, insp. Beata Perzyńska – komendant powiatowy policji w Wejherowie wraz z naczelnikiem wydziału prewencji, dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej wraz z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi, kuratorzy sądowi oraz dyrektor PCPR wraz z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i innymi pracownikami.

Przewodniczący wydziału z pomocą sędziów rodzinnych szczegółowo omówił pracę sądu w zakresie zabezpieczania dobra dzieci z uwzględnieniem współpracy wszystkich służb i instytucji pracujących z dzieckiem oraz rodziną. Następnie odbyła się dyskusja zakończona podsumowaniem i ustaleniem dalszego postępowania zmierzającego do wspólnego przyjęcia procedur.

Ostatecznie ustalono, że przedstawiciele ww. służb i instytucji w terminie jednego tygodnia prześlą uwagi do przedstawionych procedur, a następnie zostanie podpisane porozumienie w sprawie stosowania ich przez wszystkie zainteresowane strony.

Skip to content