Przeskocz do treści

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

W dniu 15 lutego 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie odbyło się coroczne spotkanie dyrektora PCPR z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę i wychowanie dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej na mocy postanowienia sądu.

Skip to content