Przeskocz do treści

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 21 października 2015 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wejherowskiego. Celem spotkania było podsumowanie i ocena wniosków złożonych w 2014 roku. Przeprowadzono również warsztaty z uczestnikami w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków.

Podczas szkolenia wyszczególniono najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach, omówiono przykłady prawidłowo wypełnionych wniosków oraz pracowano w grupach nad przygotowaniem projektów wniosków.

Ponadto przedstawiono prezentację multimedialną podsumowującą realizację zadania w zakresie dofinansowania ze środków PFRON na realizację sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2015.

Skip to content