Przeskocz do treści

SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI

Dnia 08.10.2018r. odbyło się spotkanie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka z Dyrekcją i pracownikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor przekazała informacji dotyczących zmian organizacyjnych w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przedstawiła nowych pracowników, omówiła ofertę pomocową  w tutejszego Centrum oraz możliwe do realizacji szkolenia na rok 2019. Głównym celem spotkania było zapoznanie oraz przeszkolenie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych –RODO ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony danych osobowych szczególnej kategorii tj. rodzin biologicznych i ich dzieci. Rodziny zastępcze otrzymały pisemną informację o zasadach i celach przetwarzania ich danych osobowych.

Skip to content