Przeskocz do treści

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA PT.„KRYZYS W RODZINIE ZASTĘPCZEJ”

W dniu 13.04.2018r. w PCPR w Wejherowie odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka szkolenie pt. „KRYZYS
W RODZINIE ZASTĘPCZEJ”. Szkolenie poprowadzili Tomasz Polkowski – Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina oraz Agnieszka Polkowska - Trener Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną.

Uczestnicy omówili rodzaje kryzysy w rodzinie zastępczej, jego objawy oraz fazy kryzysu. Poszukiwali wewnętrznych i zewnętrznych zasobów rodziny zastępczej umożliwiających wyjście z pojawiającego się kryzysu. Rodziny skorzystały  również
z możliwości indywidualnych rozmów z Prowadzącymi.

Skip to content