Przeskocz do treści

“SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ”

W dniu 07.09.2016r. odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez plutonowego Łukasza Omernik i st. szer. Mateusza Meyer - ratowników medycznych z 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie.

W szkoleniu brali udział pracownicy PCPR, rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący RDD.

Zdobyta na szkoleniu wiedza pomoże pracownikom oraz rodzinom osiągnąć lepsze wyniki w sprawowaniu opieki nad wychowankami i skutecznie udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia życia.

Kolejne warsztaty szkoleniowe na temat radzenia sobie z nagłymi urazami odbędzie się w październiku 2016 roku.

Skip to content