Przeskocz do treści

TWORZYMY POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W  dniu 20.09.2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo", przedstawiciel Rady Rodziców Zastępczych oraz dyrektor i pracownicy PCPR.   

Podczas spotkania została omówiona analiza arkuszy badawczych mających na celu ustalenie potrzeb i wytyczenie kierunków działań koniecznych do ich realizacji oraz wyznaczono 4 podzespoły zadaniowe: wsparcie rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej, udzielanej wszechstronnej pomocy rodzinie w powrocie dzieci z pieczy zastępczej, rozwój rodzicielstwa zastępczego oraz zapewnienie pieczy instytucjonalnej.

Skip to content