Przeskocz do treści

TWORZYMY POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ – HARMONOGRAM

W dniu 05.04.2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego, specjalista Starostwa Powiatowego w Wejherowie, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”, przedstawiciel Rady Rodziców Zastępczych oraz dyrektor i pracownicy PCPR.

Podczas spotkania omówiony został harmonogram zadań umożliwiający utworzenie Programu oraz rozdany został arkusz badawczy mający na celu ustalenie potrzeb i wytyczenie kierunków działań koniecznych do ich realizacji.

 

Skip to content