Przeskocz do treści

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UBIEGAJĄCE SIĘ O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANEJ PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZED DNIEM 1 LIPCA 2014R.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3a ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 1446).

W stosunku do dotychczasowych uregulowań w zakresie uprawnień do kart parkingowych od 1 lipca 2014 roku, kartę parkingową otrzymują osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym lub umiarkowanym z symbolem 05-R lub 10-N lub 4-O i mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności sprzed 1 lipca 2014:

  1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z symbolem 05-R lub 10-N lub 04-O wraz ze wskazaniem w orzeczeniu w pkt. 9  spełniania przesłanek  prawo o ruch drogowym otrzymują kartę parkingową na podstawie złożonego wniosku osobiście i uiszczenia opłaty parkingowej w wys. 21 zł.
  2. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ww. symboli,  mimo  wskazania w orzeczeniu w pkt. 9  spełniania przesłanek prawo o ruchu drogowym muszą ponownie złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia i stanąć na komisję lekarską celem weryfikacji wskazań zawartych w pkt. 9. Po wydaniu nowego orzeczenia zawierającego wskazania uzyskania karty parkingowej, złożeniu wniosku osobiście i uiszczeniu  opłaty w wys. 21 zł otrzymują nową kartę parkingową.
  3. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności i zawartego wskazania w pkt. 9 spełniania przesłanek prawo o ruchu drogowym  muszą ponownie złożyć wniosek w sprawie wydania orzeczenia i stanąć na komisję lekarską celem weryfikacji wskazań zawartych w pkt. 9. Po wydaniu nowego orzeczenia zawierającego symbol 05-R lub 10-N lub 04- oraz  wskazania do  uzyskania karty parkingowej, złożeniu wniosku osobiście i uiszczeniu  opłaty w wys. 21 zł otrzymują nową kartę parkingową.
  4. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie otrzymują karty parkingowej.
Skip to content