Przeskocz do treści

UWAGA STUDENCI!!!

Rozpoczyna się druga część naboru wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Wnioski dotyczące semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 można składać od 1 września do 10 października 2022 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest adresowana do osób:

  1. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  2. pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) Kserokopia/ skan orzeczenia o niepełnosprawności.
2) Zaświadczenie z uczelni.
3) Informacja o przetwarzaniu danych.
4) Zaświadczenie od pracodawcy.

Wzory wymaganych załączników:
oświadczenia MII
zaświadczenie z uczelni
zaświadczenie od pracodawcy
oświadczenie pełnomocnika

wniosek MII
UWAGA! Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie należy składać tylko w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego (poniżej filmik ilustrujący, jak założyć Profil Zaufany) lub podpisu elektronicznego.

Wszelkie zapytania dotyczące programu "Aktywny samorząd" można przesyłać za pośrednictwem systemu SOW lub na adres mailowy: mateusz.rudzko@pcprwejherowo.pl. Informacje ws. programu udzielane będą pod numerami telefonów: 607 101 093, 58 672 40 63 wew. 44. Szczegółowe informacje są także dostępne pod tym linkiem:
https://www.pcprwejherowo.pl/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-i-starszym/aktywny-samorzad-2/

Skip to content