Przeskocz do treści

UWAGA STUDENCI !

Od 2 do 30 marca 2015 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015) trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wyznaczony termin składania wniosków jest terminem nieprzekraczalnym. Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, w pokoju nr 6, w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku lub listownie (decyduje data nadania korespondencji) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W bieżącym roku wprowadzono udział własny studentów!

 Udział własny wnioskodawcy jest wymagany:

1) w module II - w zakresie kosztów czesnego:

  1. a) 15% wartości czesnego ? w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
  2. b) 65% wartości czesnego ? w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) ?warunek dotyczy drugiej i kolejnych form.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w zakładce Pliki do pobrania.

Skip to content