Przeskocz do treści

UWAGA STUDENCI!

Od 1 sierpnia do 10 października 2015 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wyznaczony termin składania wniosków jest nieprzekraczalny. Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w pokoju nr 6 w godzinach 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub listownie (decyduje data nadania korespondencji) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84-200 Wejherowo, Sobieskiego 279A.

Skip to content