Przeskocz do treści

UWAGA STUDENCI !!!

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II finansowany ze środków PFRON.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

  1. szkole policealnej,
  2. kolegium,
  3. szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane będą do 10 października 2019 r. W przypadku wysyłki wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Pragniemy gorąco Państwa zachęcić do składania wniosków drogą elektroniczną, za pomocą systemu dedykowanego do obsługi osób niepełnosprawnych SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Poniżej link do strony:

Wniosek oraz wymagane załączniki:
Wniosek AS MII.pdf
Wniosek AS MII.odt
Zaświadczenie z uczelni.pdf
Zaświadczenie z uczelni.odt
Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.pdf
Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.odt
Zaświadczenie od pracodawcy.pdf
Zaświadczenie od pracodawcy.odt

Skip to content