Przeskocz do treści

Uwaga studenci! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w 2014 roku w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:

  • do 30 marca,
  • do 30 września.

Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do 30 marca). Środki te mają być wypłacane do 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.

Wniosek wraz załącznikami do pobrania pod tym adresem.

Skip to content