Przeskocz do treści

WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniach 04-05.08.2016 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Rodzinie w Wejherowie odbędą się Warsztaty Ekologiczne, prowadzone przez Panią Patrycję Schwann – pracownika socjalnego PCPR, Klaudię Fijałkowską oraz Wiesławę Roda – koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci z rodzin zastępczych i RDD w wieku od 8 do 12 roku życia. Zajęcia mają na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci, wspieranie ich efektywnej edukacji oraz nauka właściwych zachowań, która ma zmierzać do poprawy jakości przyrody.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o zgłaszanie się do dnia 28.07.2016 r. z koordynatorem rodziny lub Panią Joanną Stubba pod numerem telefonu: 672-40-63 wew. 36 lub osobiście w siedzibie Centrum (pok. nr. 16).

Skip to content