Przeskocz do treści

WYNIK KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/606/22 z dnia 23 września 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/585/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu powiatu wejherowskiego'' w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2027 r.

L.p.Nazwa oferentaKwota przyznana na jednego wychowanka/ miesięcznie
1.Fundacja Dla Rodziny ,,Ogniska Nadziei’’ 80-298 Gdańsk,
ul. Sierakowicka 9
5 137,69 zł
Skip to content