Przeskocz do treści

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE “POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2018-2021”

Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 27.02.2018r. konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2021” odbyły się w terminie 14 lutego 2018 roku do 21 lutego 2018 roku., drogą elektroniczną.
Zgodnie z § 4 uchwały III/XLVI/416/10 z dnia 27.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego, wyniki konsultacji przedstawia się Zarządowi Powiatu w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji;
W procesie konsultacji społecznych Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2021”, żaden podmiot nie zgłosił uwag do w/w projektu.

Skip to content