Przeskocz do treści

Wyniki otwartego konkursu ogłoszonego uchwałą nr IV/230/12 Zarząd Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 lipca 2012 r. na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w 2012 roku

Zadanie 1: Kontynuacja pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami przemocy seksualnej z terenu powiatu wejherowskiego.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA", 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 7100 zł.

Zadanie 2: Przeprowadzenie warsztatów pod tytułem "Jak radzić sobie z agresją"

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA", 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 6600 zł.

Zadanie 3: Kontynuacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA", 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 12600 zł.

Zadanie 4: Ewaluacja dotychczasowych programów dla osób stosujących przemoc tj. przeprowadzenie zajęć grupowych dla absolwentów terapii odwykowej

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA", 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 2520 zł.

Zadanie 5: Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA", 84- 200 Wejherowo, ul. Kościuszki 2, 5460 zł.

Skip to content