Przeskocz do treści

“WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość składania nowych wniosków w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”  na rok 2018.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

1.Obszar  B  -   likwidacja barier w  urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,            

2. Obszar  C -   tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 

3.Obszar  D -   likwidacja barier transportowych w placówkach służących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje  , gminy lub powiaty oraz w warsztatach terapii zajęciowej.                          4. Obszar  E  -  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 

5. Obszar F    - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,                                          6. Obszar G   -  finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji  zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.plPonadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A p.2   lub telefonicznie - nr tel. (58) 672-27-02  wew.19.

Skip to content