Przeskocz do treści

WYRÓŻNIENIA „DRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI” – EDYCJA 2016

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie Iwona Romanowska informuje,  że 11.05.2015 r., zarządzeniem dyrektora nr 11/2015, został przyjęty regulamin przyznawania wyróżnień pn. "Drzewko wdzięczności" w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z §7 ust. 6 regulaminu prawo do zgłoszenia kandydatury w jednej z czterech kategorii mają organizacje pozarządowe, Rada Rodziców Zastępczych, kierownik zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kierownik Zespołu ds. Programów PFRON, przedstawiciel zarządu powiatu wejherowskiego,   przedstawiciel starostwa powiatowego w Wejherowie oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego.

Zgłoszenia do wyróżnienia należy dokonać na wniosku stanowiącym załącznik do regulaminu w terminie do 30.04.2016 r., na adres e-mail: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl (skan z podpisem  dyrektora/kierownika OPS), faksem (058 672 27 02) lub pocztą na adres PCPR w Wejherowie (liczy się data stempla pocztowego).

Treść zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie BIP PCPR w Wejherowie w zakładce "zarządzenia dyrektora".

Skip to content