Przeskocz do treści

WYRÓŻNIENIA „ DRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI” – EDYCJA 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje,  że w dniu 11.05.2015r., zarządzeniem Dyrektora nr 11/2015, został przyjęty „ Regulamin przyznawania wyróżnień pn. „ Drzewko wdzięczności” w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z § 7 ust. 6 regulaminu prawo do zgłoszenia kandydatury w jednej z czterech kategorii mają  organizacje pozarządowe, Rada Rodziców Zastępczych, kierownik zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, kierownik Zespołu ds. Programów PFRON, przedstawiciel Zarządu Powiatu Wejherowskiego,   przedstawiciel Starostwa Powiatowego  w Wejherowie,  ośrodki pomocy społecznej z terenu  powiatu wejherowskiego .

Zgłoszenia do wyróżnienia należy dokonać na wniosku stanowiącym załącznik do regulaminu w terminie do 31.10.2018r., na adres e-mail: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl (skan z podpisem dyrektora/kierownika OPS), faksem  (58 672 27 02) lub pocztą na adres PCPR w Wejherowie (liczy się data stempla pocztowego).

Treść zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie BIP PCPR w Wejherowie  w zakładce „Zarządzenia Dyrektora”.

Dyrektor PCPR w Wejherowie

Iwona Romanowska

Skip to content