Przeskocz do treści

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Rozpoczyna się kolejna edycja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych, które odbywać się będą w dwóch grupach dla dzieci w wieku 8-12 lat oraz 13-17 lat.

Zajęcia dla dzieci młodszych odbywać się będą od 19 marca do 21 maja br.,
w każdy poniedziałek od 16:30 do 17:45 na sali konferencyjnej. Grupę poprowadzi Pani Katarzyna Parchem- psycholog, socjoterapeuta.

Zajęcia dla dzieci starszych odbywać się będą od 27 marca do 19 czerwca br., co drugi wtorek od 16:30 do 18:00 na sali konferencyjnej. Grupę poprowadzi Pani Kaja Hnatiuk- psycholog, terapeuta.

Socjoterapia ma postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Źródłami zmian są doświadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi
i trudnościami życiowymi. W socjoterapii dzieci i młodzieży bardziej istotną rolę odgrywa wzmocnienie osobowości młodych ludzi poprzez realizacje celów rozwojowych i edukacyjnych niż docieranie do przeszłych doświadczeń
i uświadamianie ich sobie oraz powiązanie z aktualnie występującymi wzorami zachowań. Socjoterapia jest zatem procesem ukierunkowanym na korekcję występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości, ale także zahamowania czy niektórych zaburzeń emocjonalnych.

Skip to content