Przeskocz do treści

Zaproszenie dla Stowarzyszeń i Organizacji pozarządowych

Z A P R O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń
i Organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na spotkanie
dnia 7 listopada 2016 roku o godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sali Konferencyjnej.

Spotkanie dotyczyć będzie m.in. składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przedsięwzięcia sportowe, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne dla osób z niepełnosprawnością oraz sposobie prawidłowego rozliczania umów.

Skip to content