Przeskocz do treści

Zapytanie o ofertę na kursy zawodowe dla Beneficjentów projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na następujące kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim".

Kurs opieki nad  osobą starszą – liczba uczestników 1 osoba z niepełnosprawnością.

Miejsce szkolenia  – teren Wejherowa.

Czas trwania kursu – minimum 90 godzin.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretyczne i praktycznej z zakresu pracy na stanowisku opiekunki osoby starszej i niepełnosprawnej. Program szkolenia powinien zakładać uzyskanie niezbędnych umiejętności teoretycznych i praktycznych (zajęcia praktyczne w domu pomocy społecznej lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym).

Zakres szkolenia:

 • rola i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna;
 • proces starzenia się organizmu człowieka;
 • anatomia z fizjologią osoby w podeszłym wieku;
 • choroby wieku trzeciego, obserwacja chorego;
 • problemy opieki osób starszych i chorych;
 • pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych;
 • profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia;
 • aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji;
 • postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby starszej;
 • opieka nad umierającymi i towarzyszenie śmierci;
 • pierwsza pomoc w geriatrii;
 • wybrane zagadnienia z farmakoterapii;
 • zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Czas szkoleń nie może przekroczyć 7 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku (ciastka).  W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty wyżywienia, koszty materiałów szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu.

 

Kurs opiekunki do dziecka – liczba uczestników 6 osób z niepełnosprawnością.

Miejsce szkolenia – teren Wejherowa

Czas trwania kursu – min. 100 godz.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pracy na stanowisku opiekunki do dziecka. Program szkolenia powinien zakładać uzyskanie niezbędnych umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Program:

 • psychologia wieku dziecięcego (okresy i fazy rozwoju);
 • stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka;
 • określenie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania;
 • stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania;
 • wychowanie dziecka w środowisku instytucjonalnym;
 • stosowanie wybranych zabaw i gier wpływających na rozwój dziecka;
 • utrzymywanie w czystości skóry dziecka i jego otoczenia;
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia i zapobieganie urazowości;
 • praktyka zawodowa

Czas szkoleń nie może przekroczyć 7 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku (ciastka). W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty: wyżywienia, materiałów szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu, koszt ewentualnego egzaminu końcowego.

Kurs florystyczny – 4 osoby z niepełnosprawnością

Czas trwania kursu – min. 120 godzin. Terminy ustalane indywidualnie z uczestnikiem

Miejsce szkolenia – powiat wejherowski

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu florystyki. Zdobycie umiejętności wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce. Program szkolenia powinien zakładać uzyskanie niezbędnych umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Zakres szkolenia:

 • estetyka, kompozycja, kolory
 • kompozycja w naczyniach
 • wiązanki
 • wiązanki okolicznościowe
 • wianki, wieńce, wiązanki żałobne
 • kompozycje uniwersalne
 • kwiaty doniczkowe ? pielęgnacja i strojenie
 • obsługa klienta
 • pakowanie prezentów
 • techniki sprzedaży
 • tworzenie własnych kompozycji
 • obsługa kasy fiskalnej

Czas szkoleń nie może przekroczyć 7 godzin dziennie. W trakcie zajęć należy zapewnić bezpłatny dostęp do napoi (kawa, herbata, woda, sok) oraz drobnego poczęstunku (ciastka). W przypadku trwania zajęć powyżej 4 godzin dziennie należy zapewnić ciepły posiłek.

W skład ceny wchodzą koszty materiałów szkoleniowych obejmujących swym zakresem tematykę kursu, koszt ewentualnego egzaminu końcowego.

Kurs prawa jazdy kategoria B dla 9 osób (w tym 4 osoby uczące się i  5 osób z orzeczoną niepełnosprawnością)

Miejsce szkolenia – powiat wejherowski

Czas trwania kursu – 30 godz. teorii i 30 godz. praktyki

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu uprawniającego   do prowadzenia pojazdów w  kategorii.

W skład ceny wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, niezbędnych badań lekarskich, egzaminu końcowego.

Przeprowadzenie 60 godzin terapii psychologicznej, rodzinnej i społecznej dla 7 rodzin wraz z otoczeniem.

Przeprowadzenie 18 godzinnego szkolenia interpersonalnego (wyjazdowego) dla 5 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Oferty należy składać w terminie do 28 września 2012 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, do pok. nr 23, lub na adres mailowy bpu@pcprwejherowo.pl do godziny 15.00.

Skip to content