Przeskocz do treści

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - Ognisk Wychowawczych im. K. Lisickiego "DZIADKA" w Rumi, ul. Ślusarska 4a.

Skip to content