Przeskocz do treści

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje wolontariuszy szczególnie do pomocy przy:

  • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
  • organizowaniu dzieciom czasu wolnego
  • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho - fizycznych.

Jeśli stwierdzisz, że chcesz zostać wolontariuszem to zapraszamy do w PCPRu w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A. wraz z następującą dokumentacją: zaświadczeniem o stanie zdrowie umożliwiającym zapewnienie wsparcia, dokumentacją potwierdzającą posiadane doświadczenie i kwalifikacje, dowodem osobistym (do wglądu).

Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.

Wszelkich informacji udziela Pani Alicja Kunz pod numerem telefonu 58 672 27 02 wew. 16 lub w naszej siedzibie PCPRu w pokoju nr 16.

 

Skip to content